Ɓernde tafaande ceŋaama e becce aadee

0
2132

 

Hono no mbiyruno-ɗen e tonngoode 117 e nder winndannde men « ɗoo e duuɓi noogaas », duɗal Carmat to Farayse rokkaama, e maayirɗe settaambar 2013, yamiroore seŋde e neɗɗo « ɓernde tafaande ». Ɗum kam nii fadaani haa duuɓi noogaas, sibu, ndeen ɓernde tafaande seŋaama ñalnde alarba 18 desaambar 2013 e neɗɗo.

Mbiy-ɗen ɗum meeɗaa waɗde, ko jooni woni go’o. Ɗum waɗi ko to leydi Farayse, to lopitaal Georges Pompidou, to Pari ; seŋanaa ɗum kadi ko faraysenaajo.

Ndee ɓernde tafaande ko ñemmbunde ɓernde tagdaande ndee e fannuuji fof, gila e mbaadi haa e gollagol : ko kayre dillinta hoore mayre, tee ende jogii ɓetirkon « njaawnowon dille ɓernde ndee, ustowon ɗum, ɓeydowon yuppo ƴiiƴam, maa ustowon ɗum. So ceŋanaaɗo ɗum oo ɗaaniima, ɗe ustoo ; so omo ŋabba eskaliyeeji, ɗe njaawaa, ɗum noon alaa fof ɗo ɗum jiidi e pompe gaadoraaɗe ɗee ».

Ko daawal mawngal taccaa ɗoo e yeeso daɗndude wonduɓe e ɓerɗe, kono, golle ɗee ina keddii tawi, sibu ɗumɗoo ko jarribo adanngo tan. Maa hoolkisooji goɗɗi mbaɗe ngam ɓeydaade moƴƴinde ɓernde ndee.

Fooyre toongoode 108, saawiyee 2013