So Koyɗol wiyi ina foso maa, ummo jooɗo

0
2185

Saabii kaa haalaa ko en mbiyno e tonngoode men 119ɓiire wonde tawi rajo Muritani ko rajo ngenndi wonnoo, nattii : ngoon wullitaango faynoo ko e jaagorgal toppitiingal ko fayti e kumpital, hono wul Horma, sabi  ɗum ko rajo Muritani nanngetenooka e Magaama e diiwaan mum fof.

Hannde,  ɗeen caɗeele nattii haa laaɓi, sabu anteen waɗaama  ɗoo e Magaama. Gila anteen oo waɗaa ɗoon, min ceerti e kumpa, sabu hannde rajo ngoo ina laaɓi no feewi : A duuftataa loocol rajo ma, a liggataa to toowi a haɓɓataa too, ndirtitaa bannge ñaamo. No ngo laaɓiri Nuwaasoot nii, ko noon ngo laaɓiri  ɗoo, gila e kabaruuji haa e jeewte, ko min heɗatooɓe.

Salli Sih Magaama