Mbayniigu laamɗo-debbo Angalteer

0
1121
Gooski debbo laamɗo Angalteer
Image Licensed to i-Images Picture Agency. 17/04/2021. Windsor, United Kingdom. Funeral of Prince Philip, Duke of Edinburgh, at Windsor Castle. Picture by i-Images /Pool

Sahnga wirwirnde, debbo laamɗo, biyetenooɗo Elizabet, to leydi Anngalteer, ndeen yahii haa alaa ko heddii so wonaa ɓirnegol makko, ɓernde am hecciɗii e konngi cakkitiiɗi, ɗi mawɗo diine e laawol Iisaa oo liɓi ɗii, ko adii nde ɓanndu debbo oo wirnoytee. 

O wiyi, kanko ceernaajo oo :  Jooni, ngittee seremelliiji gonduɗi e gooski kii fof, mbele banden debbo Elizabet, ina waawa wirneede no almuudo Iisaayanke nii.  Ɗoon e ɗoon, sawru biro nduu ittaa, caggal mum, tuggordu laamu nduu ne, ittaa, joñaa; meetelol ngol rewi heen; refti heen ko seremelliiji goɗɗi jahdooji e lefol laamu.  Debbo laamɗo oo ubbidaaka e hay huunde. 

Tesko-ɗee kadi no moƴƴi, Ceerno Iisaayanke oo, alaa fof ɗo soɗi innde Queen ndee e nder haala mum, haa ɗoo.Ɗum tinndinta tan ko nguurndam ko faartongooji.  Kadi ko wirtungo, tee ɗuum jannginta en ko yankinaare. Yankinaare e nder laamu, ngu Alla luɓiri neɗɗo, yankinaare e nder jokkondiral men e woɗɓe, yankinaare sahnga nde keɓ-ɗen jawdi e yankinaare, e nder denndaangal darnde men, sabu wattan fof, ko en yahooɓe, tee HAY HUUNDE en nawortaa !

Iwdi Dental : TUFNDE JUULƁE

Firo e hito : ATK, winndiyanke.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.