BINNDANƊE CAKKITIIƊE

Natal daarti diine

Diine : Cuɓagol dewgal

Kala gooto e resomdirɓe heddaade. walla yaltude heSubngo ina tabitinaen ngam woodeede e geɗe garooje ɗoo ɗe: 1-ayiiba ko wayno kaaɗi, walla waaɗere (baras ñaw taƴoowu juuɗe e koyɗe e terɗe baawɗe...
Jokkondiral hakkunde Goomu Caafal e gardagol ceerno Jalaalu Diin Bah e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani

Miijo : hakkunde Pulaaku e diine

E tonngoode Fooyre 208 ɓiire nde decembre 2021, en tawii heen miijo biyɗo ko Pulaaku ɓurani ɗum diine, Pullo ko gardinɗo pulaaku fawi heen kala goɗɗum. Eɗen mbiya mo tan, neɗɗo woto...
Hirjino ko faati e rafi Drépanocytose

Hirjino ko faati e rafi Drépanocytose

Tuggi jeeɗiɗi haa sappo e joy lewru Feebariyee 2023, Fedde Sifaa Hanki Pinal Hannde waɗii lappol to Khabu e Selibaby (Diiwaan Gidimaka), to Kayhayɗi e Maghaama (Diiwaan Gorgol), to Bahbahɓe e Ɓoggee...
Ceerno Sileymaan Baal

Ceerno Sileymaani Baal wirni kono maayaani

Ena waɗi e yimɓe, hay so mbirniima e gite ne, mbirnotaako haa cay e ɓerɗe walla e hakkillaaji sabu golle tiiɗɗe e ñaam-golluuje pattamlame ɗe ɓe ɗacciri leƴƴi maɓɓe. Ceerno Sileymaani Baal...
Yerɓo leydi to Turki e Siiri

Yerɓo leydi Turki e Siiri : Hol ko tagi leydi ine heewi yerɓude e...

Altine 6 colte (feebariyee), waktu 4 e hojomaaji 17 (w4 :hj17), leydi yerɓi to Turki e Siiri. Caasal yerɓannde ndee ko 7,8 e daawirde Richter. Nokku ooɗoo ine heewi yerɓude, kono ndeeɗoo...
Ndiftungu to Fulɓe

Gacce to pulaagu

Winndude e ndee toɓɓere, walla naatde e ngal damal, wonaa huunde weeɓnde nde alaa pergitte e giye, sabu ɓooygol, e wonde ɗum kadi geɗal renndoyankewal ngal pulaagu tan heertoraaki. Nde...
Kaalden Goonga

Kaalden Goonga : min ngonndaani e gardinaaɗo oo

So demokaraasii haalaama, ko keewal yimɓe rokkeede kattanɗe laamaade. Sabu ko ngaal keewal suɓotoo jonɗo ɗum, mo hoolii, halfina ɗum yiilo e ɗowngo golle laamu leydi fof. Nde tawnoo noon yimɓe fof...
Aamadu Umar Bah, karallo dowrowo ndema e faggudu

Piɓondiral GIE-DYNN e African Agriculture Inc. :Jokkondiral e Aamadu Umar Bah, karallo dowrowo ndema e...

Ñalnde 16 bowte (desaambar) 2022, piɓondiral siifaama to Wasinton D.C. (USA) hakkunde Dental Yaakaare Ndema e Ngaynaaka (GIE DYNN) e Fedde African Agriculture Inc. (AA) ngam toppitaade eɓɓaande ndema njulaagu to Ɓoggee....
Njerƴoowa ngoɗɗinoowa

Ɗanle nder weeyo : Feere dampirde ñoggoore yolnde hakkunde tagopeeje

Yo won nder weeyo walla he laabi, ko doole motoor nganndinta hol yolnde waawi tacceede. So tawii ko he leydi, a loowat kuɓɓam tan nde gasi fof. Kono so tawii ko he...

Alhajji Aali Malal Jallo soodii ñalaaɗe

Subaka ñalande 6 ndee ko ndeen, enen ne, naat-ɗen Ndakaaru, eɗen ngondi e Aamadu Buubu Maliyen Soh, gorko Ñaabina e Tule Oole. Mbay Kah, gooto e gollotooɓe e jaaynirde ndee waɗi nulaaɗo...
Ñalɗi pinal Fonndu

Ñalɗi pinal Fonndu

Ñalnde 2 lewru colte (feebariyee) hitaande 2023 catal Fedde Ɓamtaare Pulaar Fonndu, yuɓɓinii hiirde mawnde, hiirde pinal e ganndal. Hiirde heewnde ngartam, gila e ganndal e ɓeto almudɓe catal ngal,  haa e...
Cewngu Afrik, ngatam

Nguurndam ngatam (4)

Ngatam e mbaroodi, nde wonnoo kam en fof ko e iwdi ullundu njeyaa, ko no ullundu nii tan. Heewi ɓesnude ko gootel walla ɗiɗi, walla tati maa ɓura. Ngatam jeyaa ko e kulle...