Jaɓɓorgo Pese Leydi

Pesol: Leydi

Lappol 2021 Pottital kuuɓtidinngal kareeli ngam  leydi e ndiyam- Afrik hirnaange...

 Ndeeɗoo Maalde sosaa ko e hitaande 2015 to Ñelenii to leydi Maali, tawi ɗum fuɗɗii yeewteede ko to dental gootal baɗnongal to...

Kalkagol dinosooruuji

Hol ko woni dinosoor ? He nder ganndal siyaas, ine wiyee wonde duuɓi leydi men ndii ko miliyaaruuji 4 hitaande....

Laabi panndinirɗi Jeyi Leydi

Sikke alaa, ko faati e jeyi leydi ene yeewtee hannde no feewi e nder leyɗeele ɗee kala. Muritani ne daɗaani heen. Ngam...

3,5 miliyoŋ m2 leydi ndookkaama e ciltirɗi laamu Asiis

Ñalnde 22 abril 2020, lowre enternet Al-akhbar yaltinii njeñtudi wiɗto wiyi waɗii, faatungo he juurnitagol eɓɓaaɗe sariya dokkooje leydi (teereeji), ɗe laamu...

Weeyo : Kalitannde moolanaande

Ko kewata e weeyo ina woƴi aadee en feewi. Fotde maɓɓe, sibu hay ko ɓooyaani koo, e lewru desaambar ɓennundu nduu (desaambar...

Hol njaaweendi Leydi (Ngaawa) men ndii nder faru ?

So mi wiyii ma “aɗa ɓosa ñalnde kala miliyoŋaaji 3 km”, mbiyataa ko “wonaa goonga !”. Ko goonga tigi ! Ngal naamnal ina waawi jaakde en. Waɗi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE