Jaɓɓorgo Pese Waraaɓe

Pesol: waraaɓe

Muritaninaaɓe waraaɓe to Mali

Muritani tuumii FAMA (konu Mali) warngooji ɓiɓɓe muritaninaaɓe. Ñalnde 8 mbooy (marsa), laamu Muritani yaltini bayyinaango hollitoowo konu Mali yooɓiima ɓiɓɓe muritaninaaɓe...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE