Baal Mammadu Maamuudu, : “Huutoraade jaanirɗe kese ina waɗɗii”

0
1582

 

 

Ina wayi no yimɓe heewɓe kaalii FƁPM ina foti ƴeewde kesam hesaagu ngu hol no foti huccirande ɗum. Ko goonga ina jeyaa e tuugnorgal golle FƁPM e goomu kumpital ina jogii fannu kesam hesaagu tawi ina jeyaa e eɓɓaaɗe mum hisnude ko dañaa ko : to bannge defte walla kasetaaji. Min miijiima e peeje no ɗum hisnirtee, min tawi eɗum naamndii ngalu keewngu, sibu min njiɗi naatnude ɗum ko e enternet. Nokku ɗuhirɗo dañaama, kono ina naamndii kaalis, fedde ndee tan waawaa ɗum huuɓnude.