Ndiyam yiytaama dow lewru

0
1653

Lewru yooraani ! Batte ndiyam keewɗe ina toon ! Hakke feccere liiteer ina waawi dañeede e wertallo fotngo e dingiral fuku bal, woni hedde miliyaaruuji 4 liiteer ndiyam e dow wertallo mayru fof ! Habri ɗum ko NASA, caggal ɗum bayyini e jaaynde siyaas wiyeteende Science. Njiylawu ndiyam dow lewru jeyaa ko e golle ɓurɗe teeŋtude wonande karalleeɓe tagopeeje e aasiñooruuji weeyo e weeyiyankooɓe kam e winndiyankooɓe ko wiyetee Science-Fiction.

Ndaw ko haani ! Sibu ɗo ndiyam alaa, nguurndam alaa. Yahde lewru, hoɗa toon, waɗde toon tuddule ngam yettaade tagopeeje goɗɗe nder yuɓɓo naange … ina ɗaɓɓi ko adii fof ñawndude gagga ndiyam o. Hol ko anndini en ndiyam na lewru ? Ɗuum ko haala juutka. Kono tan, laanon ɗiɗo wiɗto (sondes spatiales) ina njeyaa heen : laanel Inndo biyeteengel ‘Chandrayaan’, haa teeŋti noon kadi e laanel NASA Amerik biyeteengel Deen Impact, hay so tawii wonaa ɗuum ngel neldiranoo e yeewo. Kadi nde ngel « yiyi » ɗam wonaa ɗum ngel ƴeewatnoo …

KELMEENDI :

NASA WONI “NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION” WONI NJUƁƁUDI NGENNDIYANKOORI AERONOTIK E WEEYO. NASA SOSAA KO ÑALNDE 29 SULYEE 1958 NGAM WOOTIƊINDE GOLLE CEŊƊE KONU AMERIK E WERLAADE SATELIT HAA WAAWA DAƊTAADE RIIS EN.

AERONOTIK (AÉRONAUTIQUE) WONI DENNDAANGAL GANNDE SIYAAS E KARALLAAGAL JOWITIIƊE E DIWNGO NDER WEEYO KAM E PEEWNUGOL LAAƊE WEEYO (AÉRONEFS) KO WAYI NO ABIYOŊ, ELIKOPTEER, BALOŊ EKN…

BOOKARA AAMADU BAH