Faatimata Mbay heɓii njeenaari “Trafficking in Persons Report”

0
1523

Trafficking in Persons Report” (Njulaagu yimɓe) takkanii Sokna Faatimata Mbay « galaŋ », woni rokkii ɗum njeenaari laamu Amerik (Biro Ndeenka e Hare Njulaagu Yimɓe : Bureau de surveillance et de lutte contre la traite des personnes) rokkata yimɓe ɓe suɓii sabu darnde mum en ngam haɓaade njulaagu yimɓe. O jeyaa ko suɓtaaɓe wonande hitaande 2011 ndee, sabu maantingol darnde mum en. O heɓi ndi ko e juuɗe Kuuɓal Dowla Amerik, hono Sokna Hillary Clinton, ñalnde 19 suwee 2012. Faatimata Mbay woni hooreejo fedde wiyeteende AMDH, woni Fedde Muritaninaare Jojjanɗe Aadee.

Ngolɗoo woni tataɓol ko Dowla Amerik ina rokka Muritaninaajo ndiiɗoo njeenaari, gadanol ngol ko e hitaande 2008, ko Buubakara wul Masawuud, hooreejo SOS-Esclaves heɓnoo ndi. Ɗiɗmol ngol ko e hitaande 2010, ko Aminettu mintu el Muttaar, hooreejo fedde Rewɓe Ardiiɓe Galleeji (AFCF) rokkanoo ndi. Ina wayi no kadi, kamɓe ɓeeɗoo ɗiɗo, aɓe njeyaa e jaɓɓoyinooɓe Faatimata Mbay to kanndaa Nuwaasoot, ñalnde alkamiisa 28 suwee 2012. Ñalnde heen, Alla e huunde ndee yurminaade e welde, Faatimata ronku jaggude gonɗi mum. Waɗi noon, ko daranaade huunde Alla meho, haa ndañaa heen wune, woni tawe-ɗaa coñal darnde maa, wonaa huunde weeɓnde. Yoga e darantooɓe geɗe yarlitaare, keewaani taweede poolgu ndeen darnde, woni coñal mum.

Mbiyaten tan, ko yo ɓe njokku golle, sibu eɗen njenanaa Joomiraaɗo Toowɗo oo ina joganii ɓe njeenaari ɓurndi ndiiɗoo tekkude. Yo Alla sellin doole.

BAB