Haa dañee ! Jeewte Farayse e Tele Muritani !

0
1544

Ñalnde aljumaa 7 settaambar 2012 wonnoo, tele Muritani waɗi ko meeɗaa walla ko wayri waɗde, so yeewtere e nder ɗemngal Farayse hakkunde jagge politik ɗiɗi, Muhammed Yahyaa wul Horma, cukko hooreejo UPR (parti laamu) e Gurmo Abdul Loh, jaggal UFP. Yuɓɓini yeewtere ndee no haanirta nii ko jaaynoowo biyeteeɗo Yeddaali Faal. Yeewtooɓe ɓee kadi, njeewtii tigi ; ɗum firti ko wonaani yeewtere coppondiral,

Ñalnde aljumaa 7 settaambar 2012 wonnoo, tele Muritani waɗi ko meeɗaa walla ko wayri waɗde, so yeewtere e nder ɗemngal Farayse hakkunde jagge politik ɗiɗi, Muhammed Yahyaa wul Horma, cukko hooreejo UPR (parti laamu) e Gurmo Abdul Loh, jaggal UFP. Yuɓɓini yeewtere ndee no haanirta nii ko jaaynoowo biyeteeɗo Yeddaali Faal. Yeewtooɓe ɓee kadi, njeewtii tigi ; ɗum firti ko wonaani yeewtere coppondiral,kono ko galƴondiral miijooji. Hay so tawii noon, e wiyde Ahmed wul Seek, hooreejo Le Calame, yimɓe ndañii e yeewtere hee humpito heewngo, ummoriingo e porfeseer Gurmo Loh. Go’o « yamiroore nde hooreeɓe hilifaaɓe yaltinnoo ngam juɓɓingol woote gardagol leydi e hitaande 2009, dagaaki, sibu fotnoo siifde ndeen yamiroore ko lomto hooreejo leydi, hono Bah Mbaare ». Ɗiɗi, « diiso doosɗe waɗaani golle mum, sibu dagnii woote ɗee tawi teskaaki wullitaango luulndo ngoo ».  Tati « Parlemaa mo manndaa mum bunti gila e oktoobar 2011, ɗum noon nattude dagaade, jooɗiima lebbi tati caggal ɗuum ngam wootde mbayliigaaji joopiiɗi doosɗe leydi ». Nay «kaaldigal kuɓtodinngal ngal nanondiral Ndakaaru yamirnoo haa hannde waɗaani.”  O siftinii kadi, ko luulndo ngoo wattindii sakkitde miijo, rokki ɗum Mesawuud e Mahfuud wul Bettaah, ɓeen totti ɗum Abdel Asiis. Haa e ñalawma hannde oo, Abdel Asiis jaabaaki. Ko caggal ɗuum, hooreejo hilifaaɓe noddi Mesawuud en yo ngar kaalda e mum. Ɓe mbaawaano jaɓde ɗuum, sibu e oon sahaa ɓe padnoo ko e jaabawol Abdel Asiis ». Ɗee toɓɓe ɗe Gurmo haali ɗee fof, Horma yeddaani, tee haa e ñalawma hannde oo, Abdel Asiis walla goɗɗo e laamu hee yeddaani ɗe.

Yontere rewnde heen ndee kadi yeewtere woɗnde yuɓɓinaama. Eɗen njaakorii tan ɗee jeewte ngonaa mbooy dabbunde.

———————————–

Ahmed wul Seek waɗii kadi teskuya goɗɗo :

PS : jotondiraani hay dara e yeewtere ndee

« Hol no foti Senusi yeeyaa ? So tawiino kawgel ɓuraa yaawde haalde huunde e waɗde ko luulndii ɗum ina woodnoo, tawatnoo ko Abdel Asiis wonii mbir winndere ndee kala to woɗɗi. Mbele wonaa kanko wiynoo, reftii heen kadi, to Attaar, wonde Senusi tottittee Libi tan ko nde ñaawoore Muritani seerti e mum ? Lewru caggal ɗuum, tawi hay ñaawoowo gooto noddaani oon ngam heɗaade ɗum, werlaama e juuɗe lappol laamu Libi e gardagol kalifu mum Kaalis ( ??!!). Jaayɗe ɗee mbiyi ko haaɗi-haaɗa waɗaa ɗoon, ko kaalis keewɗo, ko dokkugol kaalisaaji, e cornugol rewi ɗoon. E nder Muritani keso oo, elle fof ko ko yeeyetee. Hay fodoore. »               FƁ