Bilaal wul Yamar sankiima

0
1395

 

 

Bilal wul Yamar sankiima ɗoo e Nuwaasoot ñalnde 18 suwee 2014, caggal rafi juutɗo.  Bilaal wul Yamar ! Min ngadii nande ndee innde ko e hunuko Al Hajji Ngayde (yo Alla yurmo ɓe, yaafoo ɓe) rewrude e onndooji Rajo Muritani. Gila ndeen, haa hannde, wiyde « Bilaal wul Yamar, wayi ko no wiyde Rajo Muritani nii ». 

Won neɗɗo gooto wiyi « kala nde ciftor-mi kewuuji mawɗi baɗnooɗi caggal jeytaare Muritani, haa arti noon e juulɗeele walla juulde aljumaaji to Jumaa Nuwaasoot mawɗo oo, ciftortu-mi ko worɓe nayo : Buddaah wul Buseyri e Muttaar wul Daddaah e Bilaal wul Yamar». Ɗumɗoo hollitii darnde Bilaal darinoo e leydi hee.

Muritani waasii ɗoo kadi gootal e jaale mum mawɗe. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo. Aamiini