Suudu sarɗi Senegaal : Juutagol nantingol ɗemɗe ngenndiije

0
1591

Ñalnde talaata 2 noowammbar 2014, jeewte e ɗemɗe ngenndiije puɗɗiima e suudu sarɗi Senegaal. Go’o e nder leyɗe Afrik worgo Saharaa, ko laamu ina ƴetta kuulal yamirde kuutoragol ɗemɗe ngenndiije e nder Suudu Sarɗi, hay so tawii eɗen nganndi, e yeru, e nder leydi Muritani, gila nde Sih Sammba ƴetti konngol nder asaambele, haali e ɗemngal Pulaar, ɗum wontii no aada mo laawɗinaaka nii.

Kono to Senegaal ko laamu felliti waɗde ɗuum, e hirjinde ɗuum e semmbinde ɗuum. E Muritani, ko hakke mo heɓtinaaka, ko joomum en tan etotoo waawnude ɗum. Laamu Senegaal, ngam teeŋtinde kuulal ngal, waɗani ɗum ko kewu juutagol jeewte e nder ɗemɗe ngenndiije nder suudu sarɗi.

Ina wayi no kadi, ɗumɗoo ko huunde eɓɓanoonde ko ɓooyi. Ñalnde 21 suwee 2014 Mustafa Ñas habriino wonde kaɓirɗe katojinaaɗe e nantingol jeewte ɗee e nder ngenndiije poŋtaama, enndaama, kala ko fotnoo feewneede heen, feewnaama haa pari.

Noogaas e go’o almuudo ko faati e nantingol cuɓaama ngam hebleede fotde lebbi jeenay (9). Mustafa Ñas hollitii kadi wonde Dental Orop ina jeyaa e wallitde ciynugol ndee eɓɓaande.

E lewru oktoobar 2013, Mustafa Ñas habriino wonde nantingol ngol waɗoytee ko e ɗemɗe ngenndiije jeegom (6) yantude e Farayse. Njaru eɓɓaande ndee ko 350 miliyoŋ Ceefaa, tawi heen 225 miliyoŋ ko dokkal Dental Orop.

Bookara Aamadu Bah