Hol ko Maawiyaa haali e deftere mum

1
3881

En kabriino, e tonngooɗe men ɓennuɗe ɗee, jaltugol deftere Maawiya e lewru feebariyee 2012. Tiitoonde ndeen deftere ko «Hol ko danndata aarabeeɓe ». (Najaat el Arab). Lowe internet ɗeeɗoo, hono kassataya.com e taqadoumy.com et for-mauritania.org puɗɗinooma yaltinde heen taƴre, kono muulɓe deftere ndee ngullitiima yo ɓe ndartin ko ɓe njaltinta e deftere ndee koo.

Maawiya : Aawre Aarabeeɓe

En kabriino, e tonngooɗe men ɓennuɗe ɗee, jaltugol deftere Maawiya e lewru feebariyee 2012. Tiitoonde ndeen deftere ko « Aawre aarabeeɓe » (Najaat el Arab), walla mbiyen « Hol ko danndata aarabeeɓe ». Lowe internet ɗeeɗoo, hono kassataya.com e taqadoumy.com et for-mauritania.org puɗɗinooma yaltinde heen taƴre, kono muulɓe deftere ndee ngullitiima yo ɓe ndartin ko ɓe njaltinta e deftere ndee koo. E nder taƴre nde ɓe njaltini ndee noon, Maawiya haalata heen ko ko faati e ɗemngal Arab.

E miijo Maawiyya, caɗeele Aarabeeɓe fof ummorii ko e taƴondiral hakkunde jannguɓe mum e ɓesngu Aarabeeɓe nguu. Sibu, e wiyde makko, nguun ɓesngu ko njoñaangu, sibu mum waawneede huutoraade calti ɗemngal Arab daɗaaɗi, ɗi mbaawaa nawde ganndal e kesamkesaagu. O joofii ɗoo ko Safatoore e Daarijiyaaji kaaleteeɗi e nder leyɗe Arab. Ngam haɓaade ɗuum, feere Maawiyya sakkiti ko juɓɓingol jeeyngal jaajngal jaŋde mawɓe, tawa ko leyɗe Aarabeeɓe ɗee kala ndokkindiri juuɗe, ndenndina ngalu ngam waɗde ndeen jaŋde. E miijo makko, e nder duuɓi 10 haa 15 oon kampaañ ina waawi yeñtinde ko « rewolisiŋaaji aarabeeɓe » ɗii mbaawaa yeñtinde, ɗi alaa ko mbaɗi so wonaa ittude laamɓe, waɗta ɗoon woɗɓe.

Ndeke ko jooni paam-mi ko addaannoo mo umminde « kampaañ deftere » e duuɓi cakkitiiɗi gardagol makko dowla Muritani. Eɗen paama tan, ko o wiyata ɗemɗe diiwaaniyankooje e nder deftere makko ndee, joopii ko calti ɗemngal Arab ngal tan. O siftoraani heen boom ɗemɗe keddiiɗe ɗee, ɗemɗe leƴƴi goɗɗi guurduɗi e Aarabeeɓe ɗii, ko wayi no leƴƴi ɓaleeji Afriknaaji, walla Kurde en, walla Tamasigh en (ɗemngal Berbeer en) ; kono tan eɗen paama, yiɗde makko waawnude kuutoragol kuɓtodinngol Arab fusha oo, e miijo makko ɗeen ɗemɗe kadi poti ko mumteede haa laaɓa. Abdel Asiis kam arii, miijii ko ko luulndii ɗum, sibu e miijo mum, bone Muritani fof ko wonde ɗum « ɓesngu yimooɓe » mehɓe… O hollitii hanko o soklaani defte …  ɗi

E miijo Maawiya, addani Aarabeeɓe caɗeele ko  woppude ɗemngal mum en, hono Arab fusha oo, e haalde ɗemɗe « colli » (hasaniya, daarijiya ekn…). Ndaw ko raɓɓiɗi miijo !!!

Muttaar

YOWRE 1

  1. Mawuyah woni ko fotaani rokkede daanorii sakka winndude deftere

    Maa huywiyah kam woni ko fotaani rokkeede jam e no ɗaanorii nih sake ene daña no winndiri deftere. Ene haan no kala nde pinɗen tawa eɗen ndarii e dame ñaawirɗe winndereyankooje eɗen ɗaɓɓa no oo jaarowo ƴiiƴam mbele mo yarne kaaɗeeki nguurndam 

Comments are closed.