Dowri : ɗo dogee waɗii, ɗo huccaa alaa

0
1620

 

E maayirɗe 2014, huɗo alaa, hulaama, uujo waɗii. Ko njiy-mi e ccaaɗngol biyeteengol Gorgol danewol, tuggude ɗo yuppata e maati, fa’ti fuɗnaange, nano e ñaamo maggol fof hikka toɓaaka. Seeɗa toɓnooɗo heen oo haarnataano jawdi saka waɗa ñoomre. To gese jeeri jabbaaka, waalo ne ilaano saka jabbee. Ko faayre mawnde ! Ko ɗum saabii gila e lewru noowammbar 2014 jawdi ndii fuɗɗii uujde fa’de worgo.

Ɗoo e Jeybaaba Wuro Dooro ko teskuya laaɓɗo min ceedii e eggirlooji jom nduroori en ina uuji. Sabu tuggude e Magaama haa yettii Jinkeere ina ɓeta 40km njuuteendi ko waalo remetenoongo, nde eggirlooji ngartata tawi waalo ngoo jabbaama, etee tufle taƴtirɗe iwruɗe rewo fa’de worgo ko nay (4) :

Magaama e mbargu e Wuro Dooro e Jinkeere. Ko ɗuum waɗi haa min ceedii ngoo uujo jawdi nduroori e gelooɗi e pucci e bamɗi. Tuggude peeral fajiri haa futuro ko ɗii lummbii eɗina njaha, goɗɗi nani, ɗiya nana ngara ! Aɗi tiindii bannge worgo to Gidimaka haa daande maayo. Etee ndiiɗoo jawdi e heewde ko hono mayri ndi tawi gaay. Nduroori ɓeydiima heewde e fawondirde etee ko duretee koo ɓeydotaako, ɗuum so yantondirii e jaangol dabbunde e keenebbe ceeɗu ene kuufi yolnde lebbi jeegom tawa toɓo araani ko boomaare mawnde rewata heen so sakkanaaka feere.

Sabu faayre waɗii, amin kuccitina eeraango fa’de e gardiiɗo leydi ndii e terɗe laamu nguu fof nde faabortoo en nguura yimɓe e nguura jawdi.

Eɗen ñaagii nde laamu addanta en paabi njeeygu nguura jawdi hono no paabi nguura yimɓe EMEL, njeeygu beeɓɗo, yoɓi heɓa.

Yo Alla waɗan en jam. Yo Alla rokku en yiyde jam e nande jam.

Muusaa Mammadu Bah lollirɗo Coftuɗo Bah to Jeybaaba wuro Dooro.