Holi ɓee yimɓe 10 aaɓnuɓe Facebook e Pulaar ?

0
3991

Jaaynde ina wiyee Guinée360 yaltinii winndannde tiitoriinde « 10 ardiiɓe e fulo Facebook » Jaaynde Muritani wiyeteende CRIDEM ƴettiti ɗum e tiitoonde « E nder ɓeen 10, heen 4 ko Muritaninaaɓe ! ». Waɗde ko fartaŋŋe wonande Fooyre Ɓamtaare kam ne ƴettitde heen huunde ngam hollitde on holi ɓeen 10 e hol to golle ɗee njahrata e oo sahaa jooni.  Ɓeen 10, ko ɓeeɗoo :

  • Saajo Bah jeyaa ko Siyeraa Leyon. O janngi ko e duɗe Libaan e Hollande. Ko o neɗɗo daraniiɗo Pulaar ko ina ɓura duuɓi sappo.
  • Ibraahiima Malal Saar ko Muritaninaajo puɗɗuɗo eɓɓaande firo ndee. Ko o ɓooyɗo no feewi e golle pulaar, o alaa ñaamdu, o alaa yardu, so wonaa Pulaar. Omo limtanee tafngo alkule Pulaar kuutortenooɗo ndeen, ko adii nde o tafata tappirde, e jeyeede e firɓe  Mozilla-firefox, eko wonaa ɗuum tan. Kanko yiilata lowre internet pulaagu.com, wootere e lowe pulaar idiiɗe…
  • Bookara Aamadu Bah ko muritaninaajo kam ne, kalfinaaɗo kumpital FƁPM. Omo jeyaa e e firɓe kelmeendi ndaɗɗudi Mozilla to mozilla.locamotion.org. Kanko woni hooreejo caaktugol Fooyre Ɓamtaare, yiilata lowre pulaar.org, jogii duɗal karallaagal kesal FƁPM. O tafanii Fedde ndee tappirde pulaar…
  • Nayaɓo oo ko ɗaɓɓuɗo yo geɗe mum cuuɗe.
  • Al Hajji Buubakara Bah oo ko jaaynoowo ginenaajo gollotooɗo e geese (web) ɗo o jogii lowel (Blog) omo yaltina heen binndanɗe fulɓe (jime diine Lislaam) Fuuta Jalon.
  • Rafiu Bah kañum ne ko ginenaajo, sanɗa to Ahmadiya Muslim to Siyeraa Leone.
  • Bookara Kan ko senegaalnaajo. O ɓooyii e daranaade Pulaar gila ko o cukalel. E nder ɗuum o woniino hooreejo Feede elewaaji fulɓe Liisee Limaamulaay to Ndakaaru (1994), hooreejo Fedde KAWRAL sanɗaaji haalpulaar en to duɗal jaaɓi-haaɗtirde “Gaston Berger” to Ndar (1996). Ko o yimiyanke, piroowo kadi…
  • Mammadu Mbaay kadi ko muritaninaajo koɗɗo to Libreville (Gabon).
  • Tafsiir Balde ko sanɗa ginenaajo gonɗo to Maruk. Ko o daraniiɗo no feewi ɓamtaare ɗemngal Pulaar rewrude e karallaagal kesal, seede mum ko lowre internet pulaar wiyeteende misiide.net
  • Hammadi Jah ganndiraaɗo Takiyullaah Jah, ko muritaninaajo karallo toowɗo  ko faati e mbaylaandi. Yiɗde makko e Pulaar ine seedtini. Hammadi ina limtanee binndanɗe keewɗe ganndal (ganndal weeyo e karallaagal) tawi ko e pulaar ɗe o saaktata e bolog mo o yiilata to skyrock.com.

Wonande ko ɓe ngollii haa oo sahaa e firo hee, ƴettiten no Facebook e hoore mum hollitiri ɗum e lowre mum ñalnde 24/12/2016, waktu 22ɓo e hojomaaji 28.  Waɗi en teeŋtinde ñalngu nguu, ko geɗe ɗee ko baylotooɗe fawaade e coftal firooɓe ɓee….

Ciftinen tan en mbiyiino ko Pulaar woni ɗemngal 101-ɓiiwal Facebook, ɗemngal Afrik 6-ɓal naatde Facebook.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.