TRUMP ko jogorɗo rooteede golle

0
1898

Dootgol golle, hol no yahrata ?

Hay gooto miijanooki TRUMP ina waawi foolde, so wonaa yimɓe ɗiɗo : heen gooto wiyetee ko Michael Moore wiyetee, ko jaaynoowo. Goɗɗo oo wiyetee ko Allan Lichtman, jannginoowo to duɗal jaaɓihaaɗtirde Washington DC. Ooɗoo ina feewni “tiimrugal” tuugingal e hiisa “toɓɓe 13 teeŋtuɗe” ngam  anndude hol jogorɗo foolde e woote. Gila 1984 ngal meeɗaa juumde. Ngolɗoo kadi ngal juumaani, sibu ngal wiynoo ko TRUMP hawata, KONO TAN…

KONO TAN oo, ko so TRUMP foolii ne, ko jogorɗo “rooteede golle” (woni liɓeede). Kono ɗumɗoo, o tuugaaki e “tiimrugal” ngal, ko miijo makko tan.  Addani mo wiyde noon, ko “Ripoobilikee en njiɗaa TRUMP wona persidaa sibu ɓe mbaawaa maɓde mo, hey gooto waawaa anndude ɗo o yaltirta…” O wiyi : “Miɗo yenanaa maa TRUMP rokku ɓe hujja no ɓe liɓiri ɗum, maa wonii o waɗii huunde bonnoore kisal leydi ndii walla yahoore e nafoore makko heeriinde”.

Liɓgol hooreejo leydi to Amerik («impeachment» e Engele, “destitution” e Farayse) ina laawɗinaa e Doosɗe leydi Amerik, sibu ina wiyaa heen « hooreejo e cukko hooreejo e denndaangal foksineeruuji siwil en Dental Leyɗe Amerik ko rooteteeɓe doŋle mum en so tuumaama, pawaama kuugal sabu jamfa walla mooɗnegol walla warhoore walla bonannde mawnde ». Silsil dootgol ɓennata ko maa keeweendi « Senaa » ngooti ɗum. Oon sahaa ñaawoore udditee. Ɗoo noon Hooreejo leydi oo rootetee golle mum ko nde tataɓe ɗiɗi (2/3) Senaa ngooti ɗum.

Wonaa ngol wonata go’o so woodii waɗde sibu persidaa Andrew Johnson (1868) e Bill Clinton (1998) ndewdanooma ɗoon, hay so tawii senaa wattini ko laɓɓinde ɗum en. Richard Nixon noon kañum woppu laamu ko idii nde silsil oo ummintee e hitaande 1974 (hafeere Watergate).

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.