Jaɓɓorgo Pese Aamadu Tumaani Tuure

Pesol: Aamadu Tumaani Tuure

Soofaaji demokaraasi

Soofaa ko martaba e nder konu, heewi innireede ɗum ko jettiiɗo he won e tolno e nder  harbiyaŋkooɓe konu. Ko ɗum waɗi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE