Jaɓɓorgo Pese Asaambele Senegaal

Pesol: Asaambele Senegaal

Lamin Gey, hooreejo gadano suudu sarɗi Senegaal

Gidiiɗo wonde hooreejo suudu sarɗi (Asaambele) Senegaal wiyetee ko Lamin Gey. Hikka waɗi duuɓi 50 ko o sankii, sibu ko ñalnde 10 suwee 1968...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE