Jaɓɓorgo Pese Bannge birniiɗo

Pesol: bannge birniiɗo

Ɓeeynirka Siin juuriima e bannge lewru birniiɗo oo

Jooni sinuwaa en mbaɗi ko hay gooto meeɗaa waɗde, so neldude laana wiɗto ngam sunnaade bannge lewru dumtiiɗo...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE