Jaɓɓorgo Pese Laamu

Pesol: laamu

Batte follo laamu to Niijeer

Koninkooɓe Niigeer pollii laamu Muhamad Bazum jamma 26 – 27 suliyee (Morso) 2023. Ardii follo ngo ko Seneraal Abdurahmaan Caani, kalfinanaaɗo kisal...

Maruk : Tamasig naatii ekkol

Ɗemngal Tamasig (ɗemngal Berbeer en) laawɗinanooma e leydi Maruk e hitaande 2011 ; ngal laawɗinaa kadi to Alaseri e hitaande 2016. Jooni laamu Maruk...

Laamlaamu Sonngaay en

Ndutto-ɗen seeɗa. E hitaande 1235, konu Sumaaworo Kante (laamɗo Soso) e konu Suñnjata Keytaa kaɓiino e wolde, anndiraande wolde Kirina. Caggal njangu laamlaamu Ganaa,...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE