Jaɓɓorgo Pese Ñogannde

Pesol: Ñogannde

Janngooɓe jaaɓi-haaɗtirde, gagga mon jiiɓtaama

Dr Hammadi Faalil Sih, hiisiweejo ŋellitiiɗo, arii ittii teppol sanɗaaji yahruɓe hiisiwal. Ɓaawo deftere makko « Binndanɗe hiisankooje » yaltunde 2016, o...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE