Jaɓɓorgo Pese Saako

Pesol: Saako

Nguurndam e golle Ceerno Ahmadu Muttaar Saako (1865-1934)

Kuɗol Madiina TUURE, Duɗal Jaaɓi Haaɗtirde Nuwaasoot kam e Al Hajji Saydu Nuuru TUURE, to wiɗtirdu IFAN-UCAD.

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE