Ko ɗo ngon-ɗaaLoowdi cakkitiindi

Loowdi cakkitiindi


Type Title Author Replies Last Posticone de tri
Page Tinndol aduna : "Ganndal ko maayo, horsotaako" admin 5 04/18/2014 - 13:49
Page Tanaaji simme ɓurii ɗoon ! admin 04/18/2014 - 07:28
Page Raɗoyel ina suuɗinoo e nder koppi men admin 11 04/17/2014 - 20:48
Page Hol ko haaletee e kaɓirgal yerɓo leydi admin 5 04/17/2014 - 01:35
Page Siyaara Ceerno Abdul Wahaabu admin 04/16/2014 - 06:33
Page Miriyam Makeba, gaño Apartaayd saŋkiima admin 2 04/15/2014 - 23:09
Page Udditgol duɗal to Daar Nayiim admin 04/15/2014 - 06:33
Page Kabaruuji dawrugol daɓɓi admin 04/14/2014 - 06:33
Page Koɗki Muritani (1) admin 1 04/14/2014 - 05:18
Page Ñalawma Jeeriyel Tummbere admin 1 04/12/2014 - 15:02
Page Daawal duɗe karallaagal kesal admin 04/12/2014 - 06:42
Page Ñalnde darnga ! admin 1 04/11/2014 - 11:48
Page Firooji geɗe pinal e kuutorɗe nehdi e jaŋde : admin 04/11/2014 - 07:51
Page “Jawɗeele ɗe laaɓaani e gajaaɗe kaalis“ : luulndo sosii “Goomu Wiɗto” admin 5 04/10/2014 - 20:44
Story Pottital e sukaaɓe admin 04/10/2014 - 06:47
Page Ganndal Kuule Asamaan : tagopeeje Uraanus, Neptun, Pluton admin 3 04/09/2014 - 11:39
Page Silki deftere ngam siftorde Umaar Mboyna Bah admin 04/09/2014 - 06:43
Page de livre Publications/Livres admin 1 04/08/2014 - 22:54
Page Pelle pinal Daar Nayiim ciftorii Yero Dooro Jallo admin 04/08/2014 - 06:43
Page Ceerno Maamuudu Baylaa Kan ruttiima, Likseyba suniima admin 1 04/07/2014 - 10:59
Page de livre Culture admin 1 04/07/2014 - 10:31
Page Diine : Nguurndam nelaaɗo (3) admin 04/07/2014 - 07:42
Page Ñaawoore Paskaal Simbikangwa : Waɗboniiɓe yo kaɓɓu koye admin 04/06/2014 - 07:36
Page Maaɗe tati e siyaara gooto admin 04/05/2014 - 07:11
Page Ngartam lappol Ngaawandere admin 04/04/2014 - 06:48

Tonngooɗe Fooyre cakkitiiɗe

Peewnanee koye mon tappirɗe

Oɗon mbaawi etaade feewnande koye mom tappirde, tawa oɗon kuutoroo Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC). Njahee ɗoo, ina faamninaa no waɗirtee

Feewnude tappirde ina newiiOɗon mbaawi awtaade tappirde pulaar min peewnani on.

Horsinɓe Fedde Ɓamtaare

KIRIKU waɗtii haalde Pulaar

Mballee Fedde men hisnude golle mum

Dannga waandu : "neɗɗo e sahaa e weeyo"

Eɓɓaaɗe firooji

Random image