Ndar dañii duuɓi 350

0
2280
Ndar.jpg

 

Ko kewu mawɗo, puɗɗaaɗo ñalnde 12 desammbar 2009 ɗiiɗoo duuɓi 350 mawninirtee. Ndar siiñtaa ko e teeminannde 17ɓiire, inniraa Saint Louis, laamɗo leydi Farayse. Idorii ko wonde uddo (Fort), caggal ɗum koɗorɗe mahaa.

 

Ko kewu mawɗo, puɗɗaaɗo ñalnde 12 desammbar 2009 ɗiiɗoo duuɓi 350 mawninirtee. Ndar siiñtaa ko e teeminannde 17ɓiire, inniraa Saint Louis, laamɗo leydi Farayse. Idorii ko wonde uddo (Fort), caggal ɗum koɗorɗe mahaa.

Ko ɗo tuubakooɓe Farayse kalfiri leyɗe catiiɗe maayo Senegaal. E nder duunde Ndar nde, haa hannde jeeyirɗe julankooɓe idiiɓe arde e wuro he ina tawee heen. Winndiyanke biyeteeɗo Pierre Loti ko ɗo winndi deftere mum « Roman d’un Spahi », Jean Mermoz ne kay ina juurotonoo ɗoon e diwoowa mum hakkunde 1927 e 1936 : o waalatnoo ko Hotel Poste, e nder suudu 219. Ko yiɗde wiyde tan, maale daartol keewɗe, ina tawee e ngoo wuro. En kaalaani nii tawo pom Federba.  Ko ɓuri woƴde yimɓe ɓe e ngolɗoo mawningol, ko yoga e mahaaɗe so keɓɓitaaka ko janooje, ko ina abboo e 100 huɓeere. E ɗiiɗoo duuɓi cakkitiiɗi, ɗum ɓeydii ko bonde sabu toɓooli ɓurtuɗi joolɗi wuro ngo.