Ñaawoore Paskaal Simbikangwa : Waɗboniiɓe yo kaɓɓu koye

0
1569

Ñaawoore leydi Farayse fawii e ruwanndaanaajo biyeteeɗo Paskaal Simbikangwa kuugal kasoo duuɓi 25. Ñaawoore oo neɗɗo ko huunde hesere, tee ko jogornde battinde e geɗe goɗɗe nannduɗe e ko o ñaawraa koo. Waɗi mo faweede ngalɗoo kuugal ko sabu makko jeyeede e warnooɓe yimɓe (warhoore leñol Tutsi en) to leydi Ruwanndaa e kitaale 1990, ɗum noon o ñaawraa ko bone ɗe o waɗnoo ko ɓuri duuɓi 20 hannde, tee ko e nder leydi Farayse,

Ñaawoore leydi Farayse fawii e ruwanndaanaajo biyeteeɗo Paskaal Simbikangwa kuugal kasoo duuɓi 25. Ñaawoore oo neɗɗo ko huunde hesere, tee ko jogornde battinde e geɗe goɗɗe nannduɗe e ko o ñaawraa koo. Waɗi mo faweede ngalɗoo kuugal ko sabu makko jeyeede e warnooɓe yimɓe (warhoore leñol Tutsi en) to leydi Ruwanndaa e kitaale 1990, ɗum noon o ñaawraa ko bone ɗe o waɗnoo ko ɓuri duuɓi 20 hannde, tee ko e nder leydi Farayse,

e fawaade e fiɓnde wiynde « mbaawka kuuɓtodinka» (compétence universelle) addanoore leydi mbaawndi wonde fof ñaawde tumarankooɓe waɗɓe golle bonɗe mawɗe e nder leyɗe goɗɗe.

Faandaare ndeeɗoo fiɓnde ko mbele kala baɗɗo bone ɗo waawi wonde fof, ina waawaa ñaaweede ɗo waawi yahde kala.

Firo majjum wonande Muritaninaaɓe ina mawni, sibu ɗum firti, ko ɓayri laamu Maawiyya ƴettiino kuulal jaafotoongal warkoyeeɓe Muritani, haɗataa ɓe waawde ñaaweede so ɓe njahii Farayse, tawa ko e tuugnaade e seedanfaaguuji. Ɗum noon, ɓeen warnooɓe yimɓe e kitaale 1989-1991, yo nganndu ndaɗaani tawo, hay so tawii noon laamuuji wul Taaya e Abdel Asiis etiima daɗndude ɗum en.

 

Tesko : Hannde, 6 abriil 2014, waɗti duuɓi 20 ko warhoore leñol fuɗɗinoo siyneede to Ruwannda dow leñol Tutsi en. Hooreejo Ruwanndaa, Paul Kagame, yooɓtoriima leyɗe jiimooje, hono Farayse e Belsik jeyeede walla faalkisaade oo warhoore bonɗo. Fartaŋŋe siftorde ko waɗnoo e Muritani e kitaale 89-91. Ko jannga ñalngu mawnintee ngam siftorde ndee bonannde.