Monsef Marsuki ustii njoɓdi mum

0
1595

Hooreejo leydi Tuunus, hono Monsef Marsuki woppii tataɓe ɗiɗi e njoɓdi mum. Ko ɗum woni ko o habri ñalnde aljumaa 18 abriil 2014. Hujja mo o rokki ko wiyde « ngon-ɗen ko e caɗeele kaalis e faggudu. Dowla ina foti rokkude yeru moƴƴo (…). Ko ɗum addani mi fellitde ustude njoɓdi hooreejo leydi yoɓetenoo ndii ».

Hooreejo leydi Tuunus, hono Monsef Marsuki woppii tataɓe ɗiɗi e njoɓdi mum. Ko ɗum woni ko o habri ñalnde aljumaa 18 abriil 2014. Hujja mo o rokki ko wiyde « ngon-ɗen ko e caɗeele kaalis e faggudu. Dowla ina foti rokkude yeru moƴƴo (…). Ko ɗum addani mi fellitde ustude njoɓdi hooreejo leydi yoɓetenoo ndii ».

O wiyi kadi o rokkii yamiroore mbele « fereeji ardorde leydi ndii ina ngustee ». Hooreejo leydi Tuunus heɓatnoo, gila nde Ben Aali laamii ndee, ko 30 000 dinaar (hedde 5 400 000 UM) fofof, tawi lempe e kubbe goɗɗe ittaaka heen.

So ɗuum ittaama heen, hooreejo leydi heɓata e goonga ko hedde 20 000 dinaar (3 600 000 UM). Jooni, so o woppii tataɓe ɗiɗi, o waɗtata heɓde ko hedde 1 200 000 UM. Njerondiree ɗum e njoɓdi hilifaaɓe Muritani ! En kaalaani njoɓdi hooreejo leydi Muritani hannde, sibu ina wiyee njoɓdi makko ko miliyoŋaaji jeeɗiɗi, ɗoon ɗo njoɓdi jannginoowo duɗe hakkundeeje (liiseeji) yettaaki 100 000 UM ! Tee leydi Tuunus wappitii Muritani alɗude e ƴellitaade, tee omo wiya ko “persidaa waasɓe”.

———————————–

Abdel Asiis Buutefliika, hooreejo leydi haa mande?

Ñalnde aljumaa 18 abriil 2014, Abdel Asiis Buutefliika toɗɗitaama yo won kadi hooreejo leydi Alaseri. Ngol woni laawol makko nayaɓol. Tee jooni o sellaani, sibu hay e woote hee, ko maa o waɗaa e siis deegoowo, ko noon o wootiri, omo jooɗii e siis. Soklaani haalde daaɗe ɗe o heɓi, sibu « wonaa woote » e wiyde luulndiiɓe laamu makko heewɓe.