Cosgol duɗe to Catal Riyaad

0
1516

 

Oo talaata ko kaalteteeɗo e kala sahaa. Nguu ñalngu yantii e daartol Pulaar, 10-06-2014 oo talaata, Faatimata Nalla Sih e Kajjata Sih e AJDR  woni Fedde Sukaaɓe Ngam Ɓamtaare Riyaad (Association des Jeunes pour le Développement de Riyad), ƴettii pellital ngam yenaneede leñol ngol ŋakkiraa ko hirjino. Ko ɗum woni sabaabu yoga e almuɓɓe duɗal Aamadu Hampaate Bah, ngal PK7 yuɓɓinde ndee yeewtere hirjino ngam teskaade kala leñol ɓamtii ko e ɗemngal mum e pinal mum. 

 

Oo talaata ko kaalteteeɗo e kala sahaa. Nguu ñalngu yantii e daartol Pulaar, 10-06-2014 oo talaata, Faatimata Nalla Sih e Kajjata Sih e AJDR  woni Fedde Sukaaɓe Ngam Ɓamtaare Riyaad (Association des Jeunes pour le Développement de Riyad), ƴettii pellital ngam yenaneede leñol ngol ŋakkiraa ko hirjino. Ko ɗum woni sabaabu yoga e almuɓɓe duɗal Aamadu Hampaate Bah, ngal PK7 yuɓɓinde ndee yeewtere hirjino ngam teskaade kala leñol ɓamtii ko e ɗemngal mum e pinal mum. 

Ko ɗuum addani ɓe bismaade Ceerno Demmba Aamadu Bari e Yiilirde Ngenndiire fedde Ɓamtaare Pulaar to PK 12. Oo kikiiɗe teskinɗo fuɗɗoraa ko Quraana tedduɗo oo e daande Ceerno Aamadu Caam. Nde o rowi, Aminata Labbo bismorii jamaanu nguu yimre « leƴƴi Muritani ». Caggal ɗuum Sammba Aan, kalfinaaɗo konngol duɗal catal PK jubbani banndiraaɓe ɓee e ngonka duɗal ngal e faamninde banndiraaɓe ɓee wonde catal Fedde Ɓamtaare Pulaar PK dartiima, ngoon eeraango darii ko e tintinde banndiraaɓe jaaynde ndee (Fooyre Ɓamtaare) ko enen  mbaɗanaa ɗum.

Ko ɗoo Ceerno Demmba Aamadu Bari e Ceerno Jibi Joop mbaɗi cibi yeewtere ndee, ko faati e kuccam ɗemɗe ngenndiije. So Jibi teeŋtinii neɗɗo jannguɗo e ɗemngal muuynangal fotde duuɓi nay, kam ɓuri jannguɗo e ɗemɗe koɗe haa heɓi jaaɓi haaɗtirde, Demmba Aamadu Bari bonni ɓerɗe faarnoriiɓe janngude ɗemɗe koɗe, saliiɓe janngude ɗemngal Pulaar. Ɗum wonii sabaabu binnditagol capanɗe jeetati e njeeɗiɗo almuudo keso.

Ina tawtoraa ndee hiirde ceerno Abdarahmaani Siisee e Hammaat Muusaa Joop e Balla Lih e Saalif Joop e Meer Riyaad e Alasan Wuddu Saar e Aadama Bah.

Tiitoonde waɗnde faayiida nde fedde sukaaɓe ngam ɓamtaare Riyaad bayyini e tiitoonde jaŋde Pulaar.

Naamnde baɗɗe faawiida njaltii e heɗinooɓe ɓee, yoga e maɓɓe hakkillaaji njiirotoo tan ko janngude Pulaar. Hol nde ɗoo uddittee Duɗal ? Ko naamnal. Mete Pkaaji ɗii kala maa ndañ oon fartaŋŋe ?

To Duɗal Aamadu Hampaate Bah, catal PK ɗuum ko ngoƴa mum en. Nanondiraama talaata 17-06-2014 duɗal ngal ne udditee, halfinee ɗum Sammba Aan.

Ko heddii koo, ko sarde miijooji e peeje mbele Alla yettina faayiida .

Sammba Aan, Catal Riyaad

Tesko  : Fooyre Ɓamtaare : caggal ndeeɗoo yeewtere udditgol Duɗal to PK12, Sammba Aan jokkondirii e Yiilirde Ngenndiire Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Yiilirde ndee fellitii heblande Catal mum Riyaad Ngal jannginooɓe waawɓe jogaade ɗee duɗe. Peeje ciynirɗe ndee feere ƴettaama, so Alla jaɓii, ko neeɓaani maa catal ngal dañ jannginooɓe heblaaɓe.