En ɓeydoraama 400 000 hitaande !

0
3735
o-MCHOIRE-facebook.jpg

“En”, ko enen aadee en. Haa e oo sahaa annduɓe kiisinoo duuɓi aadee e winndere ndee ko e miliyoŋaaji 2 e teemedde nay hitaande (2 400 000 hitaande). Kono won gabgal gootal aadee yiytaa to fuɗnaange Afrik too, tawi duuɓi mum ko miliyoŋaaji 2 e teemedde jeetati hitaande. 

“En”, ko enen aadee en. Haa e oo sahaa annduɓe kiisinoo duuɓi aadee e winndere ndee ko e miliyoŋaaji 2 e teemedde nay hitaande (2 400 000 hitaande). Kono won gabgal gootal aadee yiytaa to fuɗnaange Afrik too, tawi duuɓi mum ko miliyoŋaaji 2 e teemedde jeetati hitaande. 

Ɗum habraa ko ñalnde alarba 11 marse 2015 e jaaynde ganndal wiyeteende Science. Gabgal ngal yiytaa ko gila 2013 to nokku ina wiyee Ledi-Geraru to Ecoppi e gardagol wiɗtooɓe ameriknaaɓe gollotooɓe to duɗe jaaɓi-haaɗtirde Arizona e Nevada to leydi Amerik.

Ɗumɗoo kadi ɓeydiima teeŋtinde wonde ko Afrik tigi woni mbootu winndere.

Le Monde