Laamu Muritani : ngardiigu memmbagol

0
1463
conseilMinistres.jpg

Ñalnde talaata 9 feebariyee 2016, laamorgo leydi habrii toɗɗagol hilifaaɓe hesɓe. Iselmu Ahmed Iɗidbih toɗɗaa kalifu geɗe caggal leydi, Muttar wul Njay toɗɗaa kalifu faggudu e kaalis, o lomtii wul Rayiis e faggudu. 

Ñalnde talaata 9 feebariyee 2016, laamorgo leydi habrii toɗɗagol hilifaaɓe hesɓe. Iselmu Ahmed Iɗidbih toɗɗaa kalifu geɗe caggal leydi, Muttar wul Njay toɗɗaa kalifu faggudu e kaalis, o lomtii wul Rayiis e faggudu. 

Bubakar Kan waɗaa kalifu cellal, Seyidinaa Aali wul Siidi el Jeylaani toɗɗaa kalifu koɗki e teeru e peewnugol leydi. Muhammed wul Kemmbu toɗɗaa kalifu bidsee.

Hififaaɓe ittaaɓe ɓee, hay gooto anndaa ko ittiraa, walla ko njooɓtoraa ko feeñi. Firti tan ko toɗɗegol maɓɓe fawonooki e heptinde mbaawka maɓɓe e nuunɗal maɓɓe. So a ƴeewii ɗum no moƴƴi boom, ma a yiy wonde kalifu toɗɗaaɗo kala, won kalifu mo jiidi galle walla leñol ittaa. En njettiima e tolno bonannde leƴƴiyaagal ɗo hay Maawiya yettanooki.

Ɓeydi bone kadi so kalifu ine ittee, ƴeewetee nii so alaa ko battinta e golle, yeru, kalifu jaŋde itteede ko adii guurti, kañum e koolaaɗo kuuɓal mum fof, firti ko ndee hitaande jaŋde kam aayiima; haa teeŋti noon kadi gaddaaɗo ɗoon oo wonaa ganndanɗo jaŋde. Hade makko kanko ne faamde nokku oo, o ittee goɗɗo kadi mo anndanaa ɗum hay huunde toɗɗee ɗoon… So jokkirii nii, hol nde njaltaten caɗeele ? Jaŋde heeroraaki ɗuum, eɗum toɗɗii fannuuji ɗii kala. Ɗum woni ko wiyetee ngardiigu memmbagol.