Fedde Ɓamtaare ɗemngal Wolof yuɓɓinii “Koolol Waalo”

0
3327
dase_cheval.jpg

 

 

Fedde Ɓamtaare ɗemngal Wolof yuɓɓinii koolol innirangol « Koolol Waalo » tuggi 6 haa 7 ut 2016 to Rooso. Tiitoonde ardinanoonde e kewu nguu ko « dartagol Waalo njiimaandi koloñaal ». Waalo noon ko diiwaan kuufɗo yupporde maayo mawngo, rewo mum e worgo mum. 

 

 

Fedde Ɓamtaare ɗemngal Wolof yuɓɓinii koolol innirangol « Koolol Waalo » tuggi 6 haa 7 ut 2016 to Rooso. Tiitoonde ardinanoonde e kewu nguu ko « dartagol Waalo njiimaandi koloñaal ». Waalo noon ko diiwaan kuufɗo yupporde maayo mawngo, rewo mum e worgo mum. 

Laamorgo mum ko Njurbel (bannge Muritani). 24 wuro jolfuɓe e Muritani tawtoraama, jiidaa e bismaaɓe ummoriiɓe Senegaal.  Hooreejo Fedde ndee hono Hasan Gaye ko nii tonngiri faandaare kewu nguu : « siftinde e anndinde yontaaji kesi daartol Waalo (…). Taaniraaɓe men ngoppirii en pinal jooɗngal, eɗen poti hisnude ngal ! »