Jaŋde : Maruk ruttiima e Farayse

0
2943

Maruk ruttaniima jaŋde e Farayse caggal duuɓi 30 jaŋde e ɗemngal Arab. E lewru desaambar 2015, kalifu jaŋde leydi Maruk yettiniino sattiiɓe laamɗo oo eɓɓaande ngam waɗtude jannginde fannuuji hiisiwal (matematik) e ɓalliwal (fiisik) e ganndal tago (Siyaas naturel) e ɗemngal Farayse.

Maruk ruttaniima jaŋde e Farayse caggal duuɓi 30 jaŋde e ɗemngal Arab. E lewru desaambar 2015, kalifu jaŋde leydi Maruk yettiniino sattiiɓe laamɗo oo eɓɓaande ngam waɗtude jannginde fannuuji hiisiwal (matematik) e ɓalliwal (fiisik) e ganndal tago (Siyaas naturel) e ɗemngal Farayse.

Kono, ko e yeeso depiteeji mawɗo hilifaaɓe leydi ndii janndili mo, wiyi ko maa ƴeewtee sibu tintinaaka. Kono, ñalnde 10 feebariyee batu hilifaaɓe jaɓii miijo ngoo, islamiyankooɓe ɓee fof e salaade ɗum.

E miijo maɓɓe kamɓe islaamiyankooɓe ɓee « jaŋde arab e ñiɓagol Lislaam njahdata sibu ɗemngal ina jokkondiri e miijo ». Kono, e miijo porfesoor miijiwal (philosophie) biyeteeɗo Ahmed Asid, ɓe « potiino ruttaade ko ɓooyi e Farayse. En mbaasii duuɓi 30 sabu peejon miijanteewon. Dowla Maruk, hade mum naatnunoode jaŋde Arab, fotnoo tawo ko waylude ɗemngal Arab ngal sibu kelmeendi mum e mahngo mum meeɗaa waylaade gila Islaam araani ».

Muttaar