Kurmbitgol sala geec moolanaaka to Siin, hakkunde Hong Kong e Makawo

0
1600

Sala kaa ko laawol otorut (autoroute), ka 55 km njuuteendi, njaajeendi ndii ko 34m, otooji 6 ina mbaawi sawndondirde heen. Ka mahaa ko hakkunde Hong Kong, Makawo (Macao) e njoorndi leydi Siin. Ka diidaa ko e hitaande 2009, njaru makka tolniima e 15 miliyaar oroo (6 300 miliyaar ugiyya). Ko ɓuri haawnaade kadi, sala kaa rewi ko e nder geec, ka fecciti ko yupporde yaajnde, anndiraande yupporde « Weendu Ñaaƴe». 

420 000 ton njamndi mbiyeteendi asiyee (acier) kuutoraama heen, ko ina maha 60 tours Eiffel. Sala kaa waɗanaa tan ko otooji, yahrooɓe koyɗe walla welooji walla motooji njamiraaka rewde heen. Kadi, nde ka mahatee ndee, ko maa luure 4 (tunnels) ngasaa (heen luurol gootol ko e nder ndiyam), ko maa duuɗe 4 njooraa (mahaa) nder geec ngam tammbaade ka, ko jiidaa e mahaaɗe keeriiɗe, ko wayi no postooji keerol e gostorɗe !

So ka udditaama, ko sodorde mawnde hakkunde Hong Kong e Makawo wonata, sibu wontata ko 45 hojom fat, hakkunde ɗee gure ɗiɗi tolnondirɗe e yupporde ndee. Hannde ndee yolnde taccirtee ko waktuuji 4 so rewaama njoorndi, e 70 hojom laana cuurki njaawka.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.