Jaɓɓorgo Pese Cellal

Pesol: Cellal

Porostaat : jiytal jaakoraangal

Jiytal mawngal waɗaama he ɗee balɗe, paatungal e cellal, ngal huunde e annduɓe kiisii ko waklitere. Annduɓe njiytii mbaktu (bakteri) jotondirngu e...

Ɓure koorka e balɗe juutɗe…

A min ɗistana on ndeeɗoo winndannde yollaanonde ɗoo ñalnde 18 ut 2010. Hawrunoo ko e lewru koorka.  Eɗen nduwaanoo denndaangal juulɓe, haa...

Muritani e koronaa : “hoto mantee, jamma suwaa weetde”!

“Koronaa” wontii wowlaandu ndu ɗemɗe aduna oo kala kawri. E lebbi battindiiɗi ɗii, ñawu koronaa hawridinii aduna oo kala, yooɓiima pittaali keewɗi,...

Koorka e taasiyoŋ : Ko pot-ɗaa anndude ?

Koorka yimɓe wonduɓe e taasiyoŋ (taasiyoŋ ɗaɗi nawooji ƴiiƴam) ina waawi saabaade ŋabbugol taasiyoŋ baawngol warde joomum. Miɗo siftina ɗoo huunde e wasiyaaji kimmuɗi...

Koorka e Jabet : wasiyaaji seeɗa newiiɗi

Balɗe seeɗa keedi en koorka. Ɗum noon miɗo wasiyoo ɗoo wonduɓe e jabet yiɗɓe hoorde, wasiyaaji teeŋtuɗi. Ko adii...

Paawngal dengue ko jontinooje walla ko girip ?

Paawngal Dennge (Dengue) ko pawngal jontinooje ne walla ko girip? Doktoor Alhuseyni Sal jaabtiima ngaal naamnal : Paawngal Dennge ina yettii fotde ko ina...

Jokkugol terɗe : Goddol kaawningol

Ɗuum heɓtii ko Faraysenaajo mo goddol mum ñawnoo haa waɗti foofirde ɓoggi. Doktoreeɓe tafani mo goddol ummingol e ɗaɗol nanowol ƴiiƴam, ɗaɗol ngol waylii wonti...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE