Jaɓɓorgo Pese Kaytingol

Pesol: kaytingol

Kaytingol haayre weeyo, Lappol NASA diwii

Oɗon ciftora haala haayre wiyeteende Apofis (Apophis), e winndannde njaltinno-ɗen oon sahaa e Fooyre, e hitaande 2010 (duuɓi 11 jooni), hulanananoonde buɓɓondirde...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE