Jaɓɓorgo Pese Nguleeki

Pesol: Nguleeki

Baɗte ɓeydagol ngulaaki weeyo he renndooji men e dowlaaji men

Ɓeydagol nguleeki weeyo toɗɗaaki tan ɓalliwal e wayliwal walla taariindi. Engol jogii baɗte keewɗe e yimɓe, e renndo, e jotondiral hakkunde leyɗeele,...

Kilimaa : Aɓe nganndunoo ɗum  ko ɓooyi, aɓe cuuɗi

Aɓe nganndunoo ɗum ɓooyi, aɓe cuuɗi. Gila 1977 (duuɓi 45 jooni) haralleeɓe ine ngolloo he nder birooji maɓɓe ko faati e baylagol...

Ɓeydagol nguleeki weeyo : Horngilitde gulli leydi

Maa heewɓe mbiy ko feere haangaande, hay so tawii ko annduɓe miijii ɗum. Kamɓe annduɓe ɓee noon ko ɓe hoolkisiiɓe tawo ko...

Ɓeydagol nguleeki weeyo, Wonaa hanki fuɗɗii

Ñalnde 19 saawiyee 2022, Fedde winndereere meteyoo (OMM) yaltinii ɓeto heso faatungo e ɓeydagol nguleeki weeyo, ɗo hollitta wonde weeyo meeɗaa wulirde...

Winndere men : Tanaaji 10 beeyooji

Hannde, so tanaaji ketɗi winndere men ina kaalee, hakkillaaji ngadotoo yahde ko e batte ɓeydagol nguleeki weeyo. Kono, e wiyde won ɓeen annduɓe,...

Huunde e batte ɓeydagol nguleeki weeyo

Faandaare Joɗnde COP21 e lewru desaambar 2015 to Pari ko haaɗnude ɓeydagol nguleeki weeyo e 2°C. Annduɓe ɓee mbiyiino ndeen, “so yimɓe...

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude

Ngonka weeyo (kilimaa) ɓeydiima faaynude 700 ganndo faraysenaajo eeriima ardiiɓe politik yo « ummo e haala ɓolo, njaaɓana golle ngam yaaɓande renndo ɗo karbon alaa. » Sibu...

Ganndal weeyo : ko Naange happanaa

Ɓeeynirka “Parker Solar” diwii : Ñalnde alet 12 ut 2018, NASA werliima laana ɓeeynirka naange (mbittoowa) mbiyeteeka Parker potka etaade taccude weeyo naange. Ngol woni...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE