Jaɓɓorgo Pese Parker Solar Probe

Pesol: Parker Solar Probe

Ganndal weeyo : ko Naange happanaa

Ɓeeynirka “Parker Solar” diwii : Ñalnde alet 12 ut 2018, NASA werliima laana ɓeeynirka naange (mbittoowa) mbiyeteeka Parker potka etaade taccude weeyo naange. Ngol woni...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE