Jaɓɓorgo Pese Yejjitde

Pesol: yejjitde

Kaalden Goonga : “deƴƴere wonaa yejjitde”

«Deƴƴere wonaa yejjitde ». Ngol konngol heewnoo naneede ko e yeewtere « suɓo ɓelɗo ma ndokkaa mo njiɗan ɗaa ». Ellee kadi...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE