Wolde Mali : Suudu korndolli

0
1486

 

Tuubaako Farayse gooto, ganndo mawɗo no feewi ko faati e Islaam e Arab, biyeteeɗo Mathieu Gidère, jeertinii wonde wolde Mali, sarii, saakii ownooɓe wonnooɓe Mali ɓee e nder leyɗe catiiɗe ɗum ɗee. « Maa ɗum jibin ngonka kesa e nder Afrik. Ko suudu korndolli denndaangal tarafikaaji : dorog, njogitaaje, kuutoragol diine. Mali wonnoo suudu. Hankadi, Muritaninaaɓe ɓee nana koota Muritani, Caadnaaɓe to Caad. 

Ko ɓurnoo e tarafik njogitaaje hootii Afrik Santaraal, Bokko-haraamnaaɓe ekkittonooɓe to rewo Mali kootii Niseriyaa ». E miijo makko, hankadi, « hay huunde waawanaa ownooɓe ɓee e ooɗoo nokku. Ko bonatnoo bonii. Farayse alaa doole Amerik jogii ɗee, kono Amerik ronkanii ɓe to Afganistaan, to Yemen e to Somaali…. ».

Tesko : Mathieu Guidère ko jannginoowo e duɗe jaaɓi-haaɗtirde, binndoowo. Ko o ganndo ko faati e Islaam, tee ko o baawɗo Arab, sibu omo jogii heen seedantaagal toowngal (agrégé). Ko o karallo kadi ko faati e ngonka politik kam e daartol ɓadingol leyɗe aarabeeɓe e juulɓe.