Siyaara Unfani

0
1521

Unfani ko e diiwaan Butelmiit jeyaa, bannge mum fuɗnaange, hedde 90km, nder ceene. Ko toon Sariif Muhammadul Haafaja lelii. Ko ceerno Al Hajji Muhammadu Saydu Bah holli en nokku oo, e hitaande 1964, tawi omo ari ɗoo e Nuwaasoot kanko e Al Hajji Mammadu Saydu. Ko laabi tati o ari ɗoo e Nuwaasoot : 1964, 1968 e 1973, kono ko e hitaande 1968 e 1973 o yahi Unfani ngam juuroyaade mo, omo yahdi e sete mawɗo. E oto ɓeen ina waɗaa heen guje geec, hono kokkiyaas, ko ɗum waɗetee e laawol hee fotde meetaruuji tati fof, yahra noon haa yettoyoo. Nde wonnoo kolloowo laawol oo ko gannduɗo ko arata e yeeso mum, ɗum waɗi o suɓii guje geec ɗee, ngam maantoraade ɗum laawol ngol. Kolloyɗo mo oo ko capaato alawiyanke. Caggal nde Al Hajji Mammadu Saydu wirnii, ko ceerno Aamadu Tijjaan Bah jokki golle siyaara Unfani ɗee haa jooni. Hikka noon, miñum ceerno Aamadu Tijjaan, hono ceerno Ibnu Umar lomtii golle ɗee ñalnde 3/7/2013. Ñalnde heen wonnoo jahgol Unfani ngam juuroyaade Siriif Mohammadul Haafaja. Ko caggal juulal takkosaan hirndaa, fotde 60 oto 4X4 njolaa. Yimɓe njettii Unfani ko feccere jamma. Kiraaɗe ngaddaa, wirduuji cakkitaa. Caggal juulal subaka, wudere wajiifa wertaa. Nde joofi, yimɓe leydi ndii e juulɓe fof nduwanaa. Caggal ɗum ceerno Ibnu Umar Salmini Sarifaaɓe ɓee, o yettini salminaango, ngo deede makko ceerno Aamadu Tijjaan Bah mo Madiina Gunaas. Nde ɗum yawti, hadayuuji e subaka oo, gooto 330 000 ugiyya e 94 700 seefaa, renndi ɗoon. Siriif lomtiiɗo oo salmini sete oo salminaango teddungo. Hedde waktu 9ɓo e 30 h yimɓe tiindii to rawda too. Nde juuragol gasi tan ko baawɗi e koriiɗi e dow ceene, fotde waktu faade diidol ɓalewol.

Alasan Demmba Sih, Almuudo Fooyre Ɓamtaare