Ñalɗi Ngawundere

0
1469

Tuggi 18 haa 20 desaambar 2013, “ñalngu winndereewu nagge” ngadanu yuɓɓinaama to Ngaawundere. Ko ina wona cate 10 Tabital Pulaagu e Bilitol Fulfulde tawtoraama ɗuum. Ko ujunnaaje ujunnaaje neɗɗo nootitii heen. Ngalu keewngu kadi waɗaama heen, walla kam ummiima e juuɗe, naatii goɗɗe, hay so tawii kalfinaaɗo Bilitol gonɗo e wuro hee, seedtiima wonde « mi tinaani oon kaalis kaaleteeɗo…».

Tuggi 18 haa 20 desaambar 2013, “ñalngu winndereewu nagge” ngadanu yuɓɓinaama to Ngaawundere. Ko ina wona cate 10 Tabital Pulaagu e Bilitol Fulfulde tawtoraama ɗuum. Ko ujunnaaje ujunnaaje neɗɗo nootitii heen. Ngalu keewngu kadi waɗaama heen, walla kam ummiima e juuɗe, naatii goɗɗe, hay so tawii kalfinaaɗo Bilitol gonɗo e wuro hee, seedtiima wonde « mi tinaani oon kaalis kaaleteeɗo…».

O wiyi kadi « Mi waawaa wiyde on ko ɗum ɗoo feraa e kewu hee. Waɗi noon, ko nde yimɓe ngari e yahde Mali walla Niijeriyaa, kala garɗo ko kam jogotoo hoore mum. Ɗoo noon, ko min keɓi e balle koo alaa no wayi ».

Gaa gaa luure kaalis, yuɓɓinɓe kewu nguu ina kiisii wonde njettiima faandaare mum en, so mawningol ɗemngal e pinal fulɓe e yahdinde ɗum en e yonta gonaaɗo oo. Hay laamiiɗo Fombina to Niijeriyaa, hono doktoor Muhammadu Barkinɗo Aliyu Musdafaa, puɗɗuɗo miijo ngoo, arii Ngawundere tawtoreede kewu oo.

E nder balɗe tati ɗee, wejooji jotondirɗi e golle ngaynaaka kam e kaɓirɗe mum, mbaɗaama. Ga’i cuɓtaaɗi kadi kollitaama ; ko noon kadi jeewte njuɓɓiniraa ngam faamninde hol ko addi « Ñalngu Nagge », kam e kuccam ngaynaaka, e faggudu kocce, e ƴellitaare mboomri pullo e nder yonta hannde oo. Hade kewu nguu uddude, laamiiɗo Yolaa rokkii e joɗnde, miliyoŋaaji 20 kaalis Kamaruun, ballal mum.

BAB