Koye mbaɗtii seŋeede !

0
3273
6c2fbbd5-edeb-4cc4-aab3-772547fc7747_ORIGINAL.jpg

Oɗon nganndi eɗen keewi haalde ɗoo haala jokke terɗe : ɓerɗe, juuɗe, njogoram, yeeso, ekn. Jooni ɗuum fof yejjitaama, sibu ko koye mbaɗti seŋeede e ɓalli !

Mammadu Mali, lollirɗo Kamarel ina heewnoo wiyde « haɗi nofru mawnude ko ñalnde kala ina nana ko meeɗaa nande ! » Hol ɗuum kadi ? Oɗon nganndi eɗen keewi haalde ɗoo haala jokke terɗe : ɓerɗe, juuɗe, njogoram, yeeso, ekn. Jooni ɗuum fof yejjitaama, sibu ko koye mbaɗti seŋeede e ɓalli ! Jaayɗe keewɗe caaktii kabaaru oo ñalnde 21 saawiyee 2016, ine heen lowre wiyeteende « Science et Avenir » anndiraande saaktude kabaruuji ganndal keniiɗi. Hoore (wuurnde) waandu seŋaama e ɓalndu (wuurndu) waandu woɗndu ! Ɗum waɗaa ko to leydi Siin, leydi kaawisaaji.

Waɗi gollal ngal ko goomu porfesoor XiaoPing Ren to duɗal jaaɓi-haaɗtirde Harbin (to Siin), ganndiranooɗo wonde karallo jokke koye … doombi. Waandu seŋanaandu nduu wuurii waktuuji 20, tee ngaandi ndii hisii. Jooni noon ɓe mbiyi happu maɓɓe ko siynude ɗum e aadee ! Tee ɓooyataa, sibu ɓe mbiyi ko e hitaande 2017 ndee tan.

Ko nagnndu-ɗen heen tan, ko duko mawngo na yeeso, sibu ɗuum (tabitingol e aadee), gaa gaa caɗeele karallaagal, ko duko to bannge dagagol mum walla jaɓnagol mum wonande aadee en no njiyrata ɗum.

Jooni noon naamnal : hol ceŋanaako, ko jom hoore oo walla ko jom ɓalndu oo ?

iwdi