Hooreejo leydi Tuunus wiyetee ko Beji Esebsi

0
1519

 

O heɓii 55,68% daande. Mo o yahdunoo daawal ɗiɗmal oo, hono Monsef Marsuuki, gardinooɗo leydi ndii e daawal ɓennungal ngal, heɓi kañum ko 44,32%. Ɗum noon, eɗen mbaawi wiyde o fooli mo ko to woɗɗi, ko njomu ngu alaa guli. Heddii ko juɓɓule woote ɗee laawɗina ɗum. Monsef Marsuki noon fadaani ɗum sibu noddii Esebsi duwaniima ɗum.

E daawal gadanal woote ɗee Esebsi heɓnoo ko 39,4%, Monsef Marsuki 33,4%. Wonii duuɓi tati ko Suudu sarɗi (Assemblée constituante) toɗɗinoo Marsuki yo ardo leydi ndii e daawal hakkunde ngal, duuɓi nay caggal ko ɓesngu Tuunus riiwi Ben Aali e laamu.

Eɗen mbaawi wiyde hannde, wonde Esebsi ko mbaroodi, sibu, toɗɗeede hooreejo leydi ina yahra e duuɓi 88, tawi kadi heerto mum, hono Nidaa Tuunes, parti jahroowo e duuɓi ɗiɗi fat, mo alaa ko sosranoo so wonaa luulndaade islaamiyuun en (islaamiste en), yuɓɓunooɓe e parti biyeteeɗo Ennahdaa, tawi kadi ko e nder leydi Tuunus, wonaa huunde weeɓnde. Waɗi noon ko Islaamiyuun ina keewi toon doole. Yanti heen kadi, kanko Esebsi, o woniino cili keewɗe kalifu e laamu Burgibaa, o wonii kadi, laawol gootol kalifu e laamu Ben Aali. Kono añde islaamiyuun en ngardoo leydi ndii, addanii keewal ɓesngu Tuunus suɓaade mo. Ina gasa tawa ɓeydi ɗum ko Tuunus jarribinooma islaamiyuun en hakkunde 2011 e 2013 tuma nde ɓe ngardinoo guwarnama leydi ndii. Ko ndeen yimɓe heewɓe ngañti ɓe.

Ko e Tuunus demminaare aarabeeɓe fuɗɗinoo ñalnde 17 desaambar 2010, e nder wuro Siidi Busiid. Leyɗe aarabeeɓe keewɗe ñemmbiino ɗum, ƴettiti konngol “degage” (Erhal e Arab, Ummo ɗoon e Pulaar), konngol gontungol jimol murtanɓe laamuuji hoorameeji. Eɗen mbaawi limtude heen dillere Misra, riiwnde Hosni Mubaarak e laamu, yuumtunde e ngardiigu islaamiyuun en (Mohammed Morsi), ngu koninkooɓe kuutorii ngam waɗde kuudetaa e artude e jappeere. Limten heen Libi, ɗo dillere ndimaagu yuumti e musiiba hare hakkunde ɓesngu. Limten heen Yemen… Alaa e leydi e leyɗe aarabeeɓe ndi wempeƴere dillere ndee yettaaki, kono nde toɓi ngatamaare tan ko e Tuunus, ɗo nde jibinanoo ɗoo.

Muttaar