Faatimata Mbay heɓii “Njeenaari Cuusal”

0
1522
7B2D121C-86D7-4AAB-8F3F-2C3388C9D330_mw1024_mh1024_s.jpg

Ko ñalnde talaata 29 marse 2016 wonnoo, to Washington, leydi Amerik. Tee o heɓi njeenaari ndii ko e juuɗe John Kerry hono Kuuɓal Dental Dowlaaji Amerik. Njeenaari ndii ko njeenaari ndokketeendi Debbo Cuusɗo, mo Departemaa Detaa (Ministeer geɗe caggal leydi) Dowla Amerik rokkata hitaande kala rewɓe aduna oo ɓe darnde mum en teskini e nder hare jooltugol jojjanɗe aadee e nder leyɗe mum en.

Ko ñalnde talaata 29 marse 2016 wonnoo, to Washington, leydi Amerik. Tee o heɓi njeenaari ndii ko e juuɗe John Kerry hono Kuuɓal Dental Dowlaaji Amerik. Njeenaari ndii ko njeenaari ndokketeendi Debbo Cuusɗo, mo Departemaa Detaa (Ministeer geɗe caggal leydi) Dowla Amerik rokkata hitaande kala rewɓe aduna oo ɓe darnde mum en teskini e nder hare jooltugol jojjanɗe aadee e nder leyɗe mum en.

Ko ñalnde talaata 29 marse 2016 wonnoo, to Washington, leydi Amerik. Tee ko e juuɗe John Kerry hono Kuuɓal Dowla Amerik. Njeenaari ndii ko njeenaari hakkunde leyɗe wonande Debbo Cuusɗo, mo Departemaa Detaa (Ministeer geɗe caggal leydi) Dowla Amerik rokkata hitaande kala rewɓe aduna oo ɓe darnde mum en teskini e nder hare jooltugol jojjanɗe aadee e nder leyɗe mum en.

Njeenaari ndii fuɗɗii rokkeede ko e hitaande 2007. Ko Kuuɓal Dowla ndeen ngal, hono Condoleezza Rice sosnoo ndi. Ndi waɗanaa ko rewɓe winndere ndee waɗɓe ko teskini, ko ɗaɓɓi cuusal, yarlitaniiɓe banndum en, haa teeŋti noon daraniiɓe hakkeeji rewɓe.

Rewɓe 13 woɗɓe keɓii njeenaari ndii hikka.