Njillu Ceerno Aamadu Tijjaani Mbammbiloor

0
1259
Ceerno Ahmadu Tijjaan Mbambilor
Ceerno Ahmadu Tijjaan Mbambilor

Ceerno Ahmadu Tijjaani Bah Mbammbiloor yillinooma Nuwaasot, laamorgo leydi Muritani ñalnde naasaande 4 lewru seeɗto 2019 ngam wuurtinde enɗam e tiiɗtinde giɗgol hakkunde Senegaal e Muritani. Omo ardi e lappol testinngol. Ena  e maggol, haaliyaŋkooɓe dowluɓe, nantuɓe inɗe mumen wayɓe no Ibraahiima Umaar lollirɗo Katante Leñol Kan mo Aañam Yeroyaaɓe e Mahmuud Soomaa Jah jeyaaɗo to Daara Halayɓe. Omo ardi kadi e Elimaan Saane, Sheriif Ibraahiima Haydara, Usmaan Faal, Saydu Njaay (wonaa Gelongal Fuuta), Ibraahiima Saane, Aliiw Joop e Aamadu Bah.

Ceerno Aamadu Tijjaani Bah Mbammbiloor e lappol mum njaɓɓaama, jaɓɓungal teskinngal ummoraade e catal Nuwaasot e gardagol Ceerno Usmaan Bah jeyaaɗo to Duye. Fedde yiɗɓe Ceerno Aamadu Tijjaani Mbammbiloor mawnde ndee, sosi nde ko debbo duyenaajo ena wiyee Ummu Jeŋ. Ndeen jooɗii ko Ndakaaru lamorgo Senegaal kono cate mayre puɗɗiima heewde: Muritani, Farayse, Holannde, Kodduwaar, Amerik, Gaboo, RDC Konngo, Espaañ e Geres. Terɗe mayre, jogii karte njahrata hannde oo ko e 179 neɗɗo.

 Ceerno Aamadu Tijjaani teddinaama teddungal pattamlamal e nder Nuwaasot gila to galle Lih Busiree to Santar Emeteer (Centre Emetteur) to o jippii too haa to galle Aamadu Raasin Bah mo Baabaaɓe e wondiiɓe mum ko jiidaa e darnde Faatimata Umaar Joop mo Njaawaldi haa e leƴƴi koɗduɗi e Fulɓe e nder Nuwaasot..

Huunde e ayaawo Ceerno Aamadu Tijjaani Bah

Ko adii fof Ceerno Aamadu Tijjaani Bah mo Mbammbiloor jeyaa ko to wiyetee Mbammbiloor sara Ndakaaru kono iwdi makko to bannge gorol dawi ko Tulel Calle sara Aañam Yeroyaaɓe walla Cilon. Baaba makko wiyetee ko Ceerno Jibi, ko ɓiyi Usmaan Daawda Bah to Tulel Calle. Baabiraaɗo oo ena jogii koyngal to Aañam Wuro Siree. Yumma mum wiyetee ko Aysata Sheex Aamel, ko ɓiyi Sheex Aamel, gooto e annduɓe tuugnorteeɓe Aañam wuro Siree.

Ceerno Aamadu Tijjaani Mbammbiloor janngi ko e baaba mum jibinɗo ɗum haa ɓaari quraana. Kala ko o dañi e ganndal ko e jinnaaɗo makko o janngi. O waɗii fannuuji keewɗi to bannge gannde lugge. O tuggidii e innde Alla gila omo yahra e duuɓi 12.

Kaŋko fof e jibineede e mawnude e galle quraana, galle annduɓe quraana, galle baɗɗo fooyre mawnde gila e jamanuuji ɓooyɗi, haɗaani mo nawdude heen jaŋde ɗemngal farayse. O yahanii ɗum haa to dowla Farayse e waɗde toon heblooji limtinɗi. O jooɗtii e galle maɓɓe ngam wontude kilifa ko caggal saŋkaare jinnaaɗo gorko hono Ceerno Jibi Usmaan Daawda Bah walla Ceerno Jibi Aysata Sheex Aamel.

Ceerno Aamadu Tijjaani Mbammbiloor ko neɗɗo jiɗɗo pulaagu, jiɗɗo wallude fulɓe, jogiiɗo ngoƴa no ɗemngal Pulaar e pinal Fulɓe keptortoo ngenndiiji dowrowi ɗii. Nii woni e lewru kawle 2010, o sosi rajo Mbammbiloor. E lewru siilto hitaande 2011, o sosi fedde nde wonaa laamuyaŋkoore( ONG) ngam wallude ɓiɓɓe fulɓe. E hitaande 2017 o waɗi tele, o inniri ɗe TV Mbammbiloor, ɓiɓɓe fulɓe ena naftoroo.

Ceerno Aamadu Tijjaani Mbammbiloor ɗanniima e nder leyɗeele keewɗe, yettiima e duuɗe keewɗe, waɗdaama golwole keewɗe gartiranɗe leñol Fulɓe faayidaaji keewɗi.

Hay e nder dumunna mo o yillii Nuwaasot oo, o dañii yiyondirde e jagge laamu Muritani toowɗe keewɗe e haaldude e majje ko tiiɗi. Njillu nguu joofii ko subaka hoore biir 6 seeɗto 2019 e dow weltaare.

Gelongal Fuuta lollirɗo, Njaay Saydu Aamadu

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.