Mbaañ : Ñalɗi ciftorirɗi Mammadu Sammba Joob (Murtuɗo)

0
654
Mbaañ, Gaafgol haayre K-B Murtuɗo
Mbaañ, Gaafgol haayre K-B Murtuɗo

Sappo e goo lewru suwee 2009 haa sappo e goo lewru suwee 2022, waɗii duuɓi sappo e tati ko Mammadu Sammba Joob lollirɗo Murtuɗo ruttinoo e Joom mum. ko kanko wiynoo « jaambaaro woyetaake, gollal mum ñeemtinte ». Ene jeyanoo e miijooji makko « yo Pulaar jannge mbele ɓamtoo, jalba yaynoo ». Wonaa wutte jooɗɗo, wonaa galle jooɗɗo, wonaa oto walla goɗɗum. Murtuɗo daraninoo tan ko jaŋde.

He eɓɓooje o joginoo, omo miijotonoo mahde defterdu, walla nokku janngirɗo Pulaar, bittirɗo pinal pulaagu. Ko oon nokku o innirnoo K-B, tawi ko alkule ɗiɗi ɗe sawtawol mumen nanndi e Kaaba, suudu Alla hormanteeru nduu. Ene gasa ngartoyen e firo ɗee alkule ɗiɗi, ko fayi arde, e ballal Joomiraaaɗo.

Ko he maayirɗe lewru feebariyee 2022, Sih Haamiidu sosi goomu ngam heblanaade mawningol ñalawma oo gorko wirninoo. Ɗum noon waɗi ko caggal nde ɓe ƴeewi ɓe ƴeewtindii, ɓe tawi alaa fof nde ɗum meeɗi waɗeede, hay sinno waasataa tawa won wonnooɓe e miijaade ɗum. Sikke alaa, wonaa ko foti wonde. Ko ɗoo pellital ƴeftaa, goomu sosaa, jeeyngal waɗaa fayde e kala ɗo ɓiɓɓe leñol ngol ngoni. Pulaar noon ene wiya, « kala ko dilli, tawata ko ko dillini ɗum koo ɓuri ɗum heewde doole ». So wiyaama « fulɓe noototaako, tawata ko a noddaani ɗumen e ko njiɗnoo noddeede ».

Caggal eeraango ngoo, wonti tan ko yiɗi toon nelaa toon. Banndiraaɓe woɗɗuɓe e ɓadiiɓe fof nootorii no yooɗiri. Ɓee njoli ngari haa njettii. Ɓeya naatni juuɗe e jeybaaji mbaɗi heen fotde. Nde seteeji ɗii njettii Mbaañ, ko mbeefeegu yimɓe jaɓɓii ɗumen. Mawɓe woppuɓe haajuuji e hammuuji, rewɓe hippuɓe barmeeji ene padi haa ngarta nde ndefa kiraaɗe, e sukaaɓe softuɓe wayɓe no noddaaɓe e ko keppannoo tawtoreede.

• Ko ñalnde sappo lewru suwee, caggal jaɓɓungal otooji, pucci e motooji, ñalɗi ɗii ngudditaa e gardagol Joom wuro Mbaañ e hoohooɓe mawɓe.

• Nde hiiri, naalankooɓe e magiyankooɓe mbaɗdi ɓuraa waawde mantude oo daraninooɗo yo leñol wood, yoo wuur. Hiirde ndee fuɗɗii ko waktuuji sappo e ɗiɗi jamma, gasi ko waktuuji joyi subaka.

• Ñalnde sappo e goo lewru suwee, subaka, seteeji tawtoranooɗi fof ndawani ko genaale, ngam juuroyaade yanaande Murtuɗo Joob, duwanaade ɗum, kañum e denndaangal maayɓe juulɓe.

• Rewi heen ko joɗɗingol haayre adannde ngam mahngo K-B Pulaar e gardagol mawɗo falnde Mbaañ, woni Haakem Mbaañ, walla mbiyen Préfet.

• Rewi e ngaal gollal ko yeewtere gooɓe-jiile, ngam siftinde renndo ngoo payndaale joofaaɗe he ɗee golle, e hesɗitinde eeraango fayde e banndiraaɓe fof, mbele nokku oo mahee ko adii nde ñalawma oo ene arta, e ballal Joomiraaɗo.

• Kikiiɗe sappo e goo oo, waɗaa ko yeewtere faatunde he nguurndam Mammadu Sammba Joob. Anndunooɓe mo, meeɗnooɓe gollodaade e makko e wuurdude e makko, ƴeftunooɗo heen konngol fof seedtiima e makko geɗe moƴƴe, potɗe ñemmbeede.

• Jamma sappo e goo, ko hiirde pinal yuɓɓinaa, gila futuro juulaa tan haa waalaa waklaa.

• Ñalnde sappo e ɗiɗi suwee 2022, e gardagol Ceeerno Kodda Joob, deftere Alla teddunde ndee wilnaa, Mammadu Sammba Joob e maayɓe juulɓe fof neldaa duwaawu. (Aamiin, yo Alla jaɓduwaawu).

Ko ɗoon yimɓe ɓee nduwondiri, mbaynondiri, huunde e seteeji ɗii dawti. Ko adii ɗum, ardiiɓe Fedde Baaba Leñol e Mawɓe wuro Mbaañ fof njettii arnooɓe tawtoreede, ummiiɓe to woɗɗi e to ɓadii.

Malal Sammba Gise

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.