Kawgel 34ɓel fuku Afrik : Caggal joɓɓi dawaaɗi, Koddiwaar nawii-raay

0
55

Jaggondiral joofnirgal kawgel Raay Ngenɗe Afrik waɗi ko ñalnde alet 11 colte 2024 hakkunde Niijeriyaa e Koddiwaar, joofirngal (2-1). Ngol waɗi tataɓol ko leydi ndii ine nawta raay.

Heewɓe njaakorinooka poolgu Koddiwaar, hay kamɓe ne kay ɗamaawu maɓɓe mawnaano heen. Kono ɓe keɓii ko ɓe ɗaminanooki sibu kippu maɓɓe tampii no feewi e laawol hee. Ko idii fof, ko kaawis ɓe ɓennira hay daawal gadanal ngal. Caggal nde ɓe kawi Gine Bisaawo (2-0), ɓe purliima laabi ɗiɗi e leydi : Nijeriyaa hawi ɓe (1-0) hade Gine Ekaatoriyaal fiyde ɓe baral (4-0). Ko Alla e poolgu Maruk dow Sammbi ɓe ndañi wonde tataɓo goomu maɓɓe, e faabeede e ɓennude faade jeetaɓal kawgel ngel.

Kono nde tawnoo « bone so punaaki ngardaani », Jean-Louis Gasset gardiiɗo kippu maɓɓe, demisoni e laawol, kawgel joofaani. Ko maa Émerse Faé addoyaa ngam heɓɓitaade golle ko heddii e kawgel ngel. Nii woni ɓe ndañi yaltinde Senegaal, joginooɗo raay oo, ɓe ɓenni nayaɓal kawgel ngel. Ɓe tampidi ɗoon no feewi e Mali, kono Alla walli ɓe, ɓe pooli ɗum, ɓe ɓenni feccere kawgel ngel. Ɗoon ɓe kawri e kippu Ndenndaandi Demokaraasi Konngo, ɓe kawri ɗum (1-0). Hankadi dee, koyɗol nana laatoo goonga !

Kippu Muritani, hay so artiraani gaay raay oo, enen kam kiisi-ɗen ko kanngu nawi raay oo, sibu hay gooto faagaano ɓe yettaade ɗo ngu yettii ɗoo. Ngu hollitii tolno maggu, e kattanɗe maggu waawde teeɗanaade artir raay oo he Muritani, sibu ngu waɗii toon golle tiiɗɗe sanne : ronkondirde e kippu Burkinaa (0-1), dartaade kippu Gine ekaatoriyaal (2-3) e yaltinde kippu Alaseri kawgel ngel… Hay bituuji maggu njeyaa ko e cuɓaaɗi e nder pottital ngal. Kawgel ngel wonanii tigi Muritaninaaɓe fartaŋŋe yejjitde caɗeele mum en, e pecce mum en, e weltodaade kam en fof ko aldaa e heedi-heeda, aldaa e hinnde maa e leñol. Haaɗaani ɗoon boom, sibu Muritani dañii teddungal tawtoreede jaggondiral cakkital ngal, ko muritaninaajo wonno ñaawoowo maggal, hono Dahaan Beyda. O ardiima jaggondiral ngal no ɓuri yooɗde. En njenanaama nafoore coftal ɓalli to bannge jokkere enɗam. Muraabituun en njaaraama, mo wuuri ɓura !

Dahane Beyda jibinaa ko to rewo Muritani, o mawni ko NUwaasoot, o waɗi jaŋde makko toownde ko to Duɗal Jaaɓi-haaɗtirde Lille (Farayse). Omo yahra e duuɓi 32, ko o aasiñoor kaaƴewal.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.