Jaɓɓorgo Pese Daartol

Pesol: Daartol

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (1)

E innde geno jom yurmeende adannde e wattannde. Hono Wahab bun man mbahi, wiyi : nde Aadama (JKM) nde...

Daartol Akanndre Silkarneyni

Geno  wiyi e nder Ɓuraana  mum tedduɗo oo “ ma ɓe naamnde gaa silkarneyni” simoore kahfe, kaawise : 83. Wiyaa kadi, kanko Askanndiri  ko o ɓiy ...

Daartol Siise ɓii Aadama

Hono Wahaab bun Man mbahi wiyi : nde baaba Aadama saŋkii ndee, lomtii ɗum ko ɓiyum ina wiyee Siise, ndeen oon ina...

Ñalɗi Ceerno Sileymaani Baal e Boode Laaw

Fedde Ceerno Sileymaani Baal jooɗiinde to Ndakaaru yuɓɓinii hikka koolol joyaɓol ñalɗi Ceerno Sileymaani Baal ñalnde 16, 17 e 18 e gardagol Seneraal Usmaan...

Laamlaamu Mali : Duttorɗe

Duttorɗe kaalooje ko faati e laamlaamu Mali keewaani, hay goodɗe ɗee laaɓtaani, tee luggiɗaani. Ko ɗum addani yimɓe luurdude heen haa hannde. Kollitgol duttorɗe...

Annabi Muusaa e Khadara (8)

Biyeteeɗo Kaaba El ahbaari wiyi wonde nde Alla totti Annabi Muusaa deftere Tawraata ndee, o heɓi kadi ganndal keewngal, Annabi Muusaa wiyi : “eehey ma...

Laamlaamu Mali (1230-1545)

Njuɓɓudi laamlaamu Mali Laamlaamu Mali ko dental dowlaaji keewɗi e diiwanuuji keewɗi wonnoo. Ardinoo diiwanuuji ɗii ko guwerneeruuji biyeteeɗi Farin walla Farba, tee ina woodnoo...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE