Jaɓɓorgo Pese Demmbele

Pesol: demmbele

COÑCE : coñce jaŋtaaɗe

Coñce ! No ɗe ndaɗɗirta yonto e jamaanu ɗe mberta heen pinal ni. No ɗe njahdirta he duƴƴe hitaande ni, no ɗe nduƴƴirta...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE