Jaɓɓorgo Pese Tellinegol

Pesol: tellinegol

Tellinegol taabal walla lahal ngam annabi Iisaa (JKM).

Hono ganndo gooto ina wiyee Salmaan Elfaarisi wiyi hono wiyeteeɓe Hawaariyuuna en Israayiilnaaɓe mbiyi : annabi Iisaa, (JKM), e nder Ɓuraana tedduɗo oo « so...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE