Jaɓɓorgo Pese Woote diiso diiwaan 2018

Pesol: Woote diiso diiwaan 2018

Woote meeriiji, depiteeji e Diiso diiwaan: Poolgu ngu aldaa e manoore

Woote depiteeji e meeriiji e diiwaniije njoofii. Ko yimɓe fof njaakorinoo koo, ko ɗuum tigi woni ko laatii, so UPR ɓaaftude ko ɓuri heewde,...
- Advertisement -

ƁURƊI LOLLUDE

ƁURƊI YIYEEDE

Ganndal

Paawngal dennge

0